Mẫu liên hệ

Bạn vui lòng nhập vào mẫu liên hệ bên dưới, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho bạn trong thời gian sớm nhất.

Xin chào, tôi tên: Tôi làm việc cho: Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: Hoặc địa chỉ email: Bạn liên hệ với tiêu đề: Bạn có thắc mắc những nội dung nào cần chúng tôi hỗ trợ:

Vị trí

London

Adress: 10 Hawley Benert NW1 8NP, London

Phone: +44(0) 00 000 000 00

london@millennium.com

NEW YORK

Adress: 13 Broad St NW1 8NP, New York

Phone: +44(0) 00 000 000 00

ny@millennium.com